Vassbakk og Stol AS , Bybanen Sandsli C 12
Omfang :
OPI kanalar , VA- grøfter , kabeltrasse.
Staren AS Kleppestø vegprosjekt + div anna arbeid
Omfang :
Natursteinsmuring på div prosjekt, opparbeiding av infrastruktur, VA- grøfter og vegbygging, massetransport.
Jordalen Entreprenør AS, Voss Hyttegrend AS
Omfang :
Boring , sprenging ,graving VA-trasse , samt infrastruktur
Gjensidige Forsikring AS
Omfang :
Riving av brannskada hus.
Bertelsen og Garpelstad AS, Haukaneset
Omfang :
Natursteinsmuring for vegprosjektet, samt tunell portal. 2000m2
Massetransport
Jordalen Entreprenør AS , rasvoll
Omfang :
Bygging av rasvoll i Eksingedalen , beskyttelse av Bergo Skule
Voss Kommune , riving av hus
Omfang :
Riving av hus for ny vegtrasse i Sivlevegen
Jordalen Entreprenør AS , Amfi
Omfang :
Utgraving av tomt, samt utlegging stein, VA-grøfter og div arbeid
H.Ådland AS, minikraftverk Furegardane kraftverk  Evanger
Omfang :
Ny trasse for røyrgate, graving, boring og sprenging
Arne Osa , natursteinsmuring
Omfang :
Natursteinsmuring 400m2 + div arbeid
Ulvik Herad, riving av Klokkargarden
Omfang :
Riving av Klokkargarden
Vassbakk og Stol AS, E16 Skulestadmo
Omfang :
Vegbygging , kabel graving, VA- grøfter
Bertelsen og Garpestad AS, Torgrimsberget
Omfang :
All graving av kabelgrøfter , overvannsgrøfter i tunellen 700 m , samt kabelgraving på utsida
Kvart AS, nytt hyttefelt på Nedkvitne
Omfang :
Boring, sprenging , VA- grøfter , grovplanering av tomter , samt infrastruktur, 7 tomter
Kjartan Bergsvåg , ny veg m.m
Omfang :
Boring, sprenging utlegging av ny veg, 300 m og boring, sprenging og planering 2500 m2 industritomt
Voss Feriepark , utviding av Bordalsvegen
Omfang :
Boring , sprenging og utviding av veg gjennom Hellandsberget. v / Geir Inge Kvitne
Voss Energi
Omfang :
Graving av ny kabeltrasse for høgspent Hellandsberget, 600 m
Mykkeltvedt Veglag
Omfang :
Ny veg til Mykkeltvedt på Evanger. 2700 m skogsbilveg klasse 4.
Jordalen Entreprenør AS, Rokne VA
Omfang :
Boring og sprenging av ny VA- trasse mellom Gjernes og Rokne
GBS Svartenakken Vossapakko
Omfang :
Boring og sprenging for ny portal til Vangstunellen
NCC Strandavegen Vossapakko
Omfang :
Graving ny VA- trasse i Strandavegen, samt boring
Bordalsåsen Veglag, skogsbilveg
Omfang :
6,5 km skogsbilveg klasse 4
Stølsveg Almenningane – Helgaset
Omfang :
Ny stølsveg 4 km
Voss Ski og Tursenter
Omfang :
Graving og planering av 10 km løypetrasse
Storåsen skogsbilveg
Omfang :
Skogsbilveg 4 km , klasse 4