Hirth-Himle Entreprenør AS er ei entreprenørverksemd som driv med alt innanfor graving og sprenging. Firmaet vart starta av Odd Hirth Himle i 1970 , som Odd Hirth Himle Entreprenør. Han starta med ein traktorgravar der hoved drifta var nydyrking , samt grøfte graving for bønder. Etter kvart utvida både bedrifta og kompetansen seg . På 1980 talet vart traktorgravaren skifta ut med beltemaskiner i ulike storleikar og arbeidet utvida seg til å dreia seg om boring , sprenging, bygging av skogsbilvegar og VA grøfter. Frå 1990 talet og fram mot 2011 vart det eit entreprenør selskap , med 3 tilsette som tok på seg eit breidt spekter av oppdrag. Asbjørn Himle , son til Odd Hirth Himle , tok i 2011 over drifta . Då vart navnet endra til Hirth Himle Entreprenør AS. Her utvidar drifta seg kvart år fram mot 2014, der det no er 8 tilsette som driv med graving, boring og sprenging. Spisskompetanse på VA-grøfter for Jordalen Entreprenør AS, Staren AS og Vassbakk og Stol AS , og spesial graving i vanskeleg terreng. Muring , riving , boring , sprenging, tomte graving , samt masse transport , maskin frakt og anna arbeid som fell seg inn under graving og transport. Hirth Himle Entreprenør AS har i dag sentralgodkjenning for tiltaksklasse 2. Med over 40 års erfaring er Hirth Himle Entreprenør AS eit sikkert valg.

våre ansatte

Nils Nilsen

Nils Nilsen

Synnøva Solbakken

Synnøva Solbakken

Ståle Stil

Ståle Stil